CC彩球网

CC彩球网: 公共管理硕士(MPA)

当前位置: 首页  > 公共管理硕士(MPA)  > 通知公告

CC彩球网: 通知公告

CC彩球网:CC彩球网2021级MPA研究生上报中期考核信息的通知

发布时间:CC彩球网-06-01   浏览量:

各位2021MPA同学:


根据CC彩球网相关规定,请各位同学于CC彩球网619前登录研究生系统上报中期考核信息,中期考核信息提交后,请务必联系导师于CC彩球网620日进行审核。具体操作程序详见附件。

                                                    MPA

                                                                                            CC彩球网61CC彩球网 - v4.6.5 - 300下载站